Body Code

Blog

01 February 2018

Informacion i përgjithshëm mbi Body Code

Informacion i përgjithshëm mbi Body Code Body Code bazohet mbi nj&eum...

01 February 2018

Lehtësimi I dhimbjes se kurrizit

Universiteti Bayreuth, Gjermani Lehtësimi I dhimbjes se kurrizit. Elektro...

01 February 2018

Ndikimi I BODY CODE mbi 40 vjec.

Përfitimet shëndetësore nga me ane te stervitjes BODY CODE vetem ...